AGIAD Adana Odak Noktaları Yarışmasında 1. Ödül!

ETMO, Adana Genç İş İnsanları Derneği tarafından düzenlenen Adana Kenti Odak Noktaları Kentsel Tasarım Fikir Yarışmasında üçüncü bölgede birincilik ödülü kazandı.

Veterinerlik il Müdürlüğü ve Yakın Çevresini içeren 3. bölgede çalışan ETMO, “YENİDEN ÜRETMEK” teması çerçevesinde hazırladığı ve üç ana ölçekte ele aldığı tasarımıyla katıldığı bölgede üç ekip arasından birinci seçilmeyi başardı.

Neden yeniden üretmek?

Adana’nın ve özele inildiğinde tasarım alanının sahip olduğu mekânsal problemlerin birçoğu geçmişte var olan bir takım kullanım alışkanlarının yani “kentsel belleğin” çeşitli idari kararlar ile değişime (tahribata) uğramış olmasından kaynaklanmaktadır. Kentsel hafıza sorununun uygun çözümü (geri dönüşümü) ise ”yeniden üretim” teması ile geçmişten günümüze yok olan ya da yok olmaya başlamış olan, belleğe ait kamusal öğelerin tekrar kente kazandırılmasıdır.

Büyük Ölçek : Adana
Adana’nın Kuzeybatısından (Huzurevleri bölgesi) başlayan ve Güneydoğusunda (Yüreğir Otogarı) son bulmakta olan mevcut metro hattının en yoğun duraklarından biri tasarım alanının merkezinde yer almaktadır. Mevcut metro ağının ikinci etabının Şehir Hastanesi ile Çukurova Üniversitesi’ ne bağlanacak biçimde planlandığı bilinmektedir. Bu veriye dayanarak, tasarım alanının bir kesişim noktası olarak düzenlenmesi düşünülmüştür; sırasıyla Turgut Özal Bulvarı, Beyazevler bölgesi ve sonrasında Devlet Bahçeli Köprüsü vasıtasıyla Şehir Hastanesi durağında metro hattı ile entegre olacak biçimde bir hafif raylı sistem (tramvay) önerilmiştir. Önerilen hatların sisteme dahil olması ile kent içinde entegre bir ulaşım ağı (ring) meydana gelecektir. Bu ağ, tasarım alanının tüm kentle olan ilişkisini kuvvetlendirmekle birlikte, özellikle kent ulaşımına katkısı oldukça cılız olan mevcut metro sisteminin kullanımına olumlu yönde etki edecektir.

Orta Ölçek : Kuzey Adana
90′ lı yıllar ile başlayan ”Kuzey Adana Projesi” oldukça kısa bir süre içerisinde coğrafyasını reddeder biçimde yapılaşan bir çevreye ve bununla beraber yüksek yoğunluklu ve düzensiz bir kentin meydana gelmesine neden olmuştur. Tasarım alanı, bulunduğu konum ve barındırdığı bitki çeşitliliği ile Kuzey Adana içerisinde oldukça kıymetli bir yeşil alan potansiyeline sahiptir.

Küçük Ölçek : Mahalle
Yoğun bir yapı dokusuna sahip olan Kuzey Adana’ da bulunan mahalleler, oldukça zayıf kamusal alanlara ve boşluklara sahiptir. Tasarım alanı, bulunduğu konum bağlamında ele alındığında, yoğun yapılaşma alanları içerisinde aktif bir boşluk oluşturabilme potansiyeli ile dikkat çekmektedir.

Detaylar için: Odak Adana