Pandemik Paradokslar Kongresi

Eren Tümer, Yakın Doğu Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü’ nün nin düzenlediği uluslararası Pandemik Paradokslar konferansında konuşmacı olarak yer aldı.

Konferansta, pandemi döneminde neredeyse tüm çalışma hayatını etkileyen ani mekansal değişimin kullanıcı algısı üzerindeki etkileri tartışıldı.

“COVID-19 Pandemisi ve Mimari Mekânların Metamorfozu”

Küresel bir sorun olarak, beklenmedik bir şekilde karşımıza çıkan COVID-19 salgını, teknolojinin öngörülemeyen bir hızla iş ve sosyal hayatımıza entegre olmasına neden oldu. Öte yandan dünya çapındaki karantinalar veya çeşitli standartlardaki kısıtlamalar, salgından etkilenen toplumların eğitim, çalışma ve sosyalleşme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için farklı dijital çözümleri de beraberinde getirdi.

Böylelikle eğitim, toplanma, çalışma ve fikir alışverişi gibi işlevlerin karşılandığı mimari mekânlar, görece sonsuz olan ancak aynı zamanda da sınırlı dijital mekânlara dönüşmeye başladı. COVID-19 salgını ile hızla dijitalleşmekte olan çalışma eyleminin, ofisler çerçevesinde mimari mekânlara, kullanıcıların mekân algısına ve çalışma eylemine yansımaları incelenmesi gerekli alanlardan biri haline geldi.