Kentsel Tasarım


CUMHURİYET MAHALLESİ

Müşteri
Yüreğir Belediyesi
Mimar
ETMO, Emrah Mehmet Güllüoğlu
Yıl
2014
Program
Kentsel Tasarım
Durum
Öneri
Ölçek
438.300 m²

Galeri

AMAÇ

“Kent her ışık ve havada görünür.”

Kevin A. Lynch

Cumhuriyet Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje arazisi kuzeyinde şehirler arası D-400 karayolu, batısında Karataş Bulvarı, doğusunda hafif raylı sistem, güneyin de ise Süleyman Vahit Caddesi ile sınırlanmaktadır.

Bölge konumu itibariyle şehrin merkezi diye tabir edilen alana yakın bir noktada olmasına karşın şehir tarafından yeteri kadar kullanılmamaktadır. Artık şehrin çok içinde kalan Sanayi Çarşısının taşınması sonrasında bölgeye önerilen projenin bölgenin alması gereken önem göz önünde tutularak konut ve iş alanları açısından bir çekim noktası yaratılması fikriyle hareket edilmiştir.

Bölgenin batısında yer alan Taş Köprü’nün Adana için önemi göz önünde tutularak; Seyhan yakasında var olan kültürel alanların Yüreğir yakasında da süreklilik arz ederek Taş Köprü’nün bir nevi ‘kültür köprüsü’ olarak kullanılması tasarıma yön veren yegane etmenlerden bir olarak gösterilebilir. Bu tasarım kararı ışığında Taş Köprü’nün devamında Kozan Deresi’nin iki yakasına seramik, resim, el sanatları atölyesi vb. atölyelerin yanı sıra kütüphane, sanat evleri gibi kültürel etkinliklere imkan sağlayan bir Kültür Aksı oluşturulması amaçlanmıştır.

Kültür Aksı, önerilen projenin sadece kendi arazisi içinde sınırlı kalmaması etrafta gelecekte uygulanacak projelere de referans vermesi fikriyle sürdürülebilir bir öğe olması hedeflenmiştir.

Proje arazisi, kültür aksının ortadan geçmesiyle ikiye ayrılmış durumdadır. Kültür aksının kuzeyi 1. Bölge olarak adlandırılmış ve bu bölgenin; D-400 ve Karataş Bulvarı ile ilişkisi göz önüne alındığında iş alanları açısından uygun olacağında 1. Bölge merkezi iş alanı (MİA) bölgesi olarak belirlenmiştir. Kültür aksının güneyi 2. Bölge olarak belirlenmiş ve bu bölgede; konut ağırlıklı bir tasarım hakim olmakla birlikte yine Karataş Bulvarı’ nın kullanım yoğunluğu açısından bulvarın kenarı MİA olması uygun görülmüştür. Bu bölgede konut ve MİA’ nın yanı sıra; oluşturulacak yapılı çevrenin ihtiyaç duyduğu yeşil (peyzaj), dini tesis, eğitim tesisi ve küçük ölçekli ticaret, pazar vb. öğeler de tasarıma dahil edilmiştir.