Eğitim


DETAY OKULLARI

Müşteri
Detay Okulları
Mimar
ETMO
Yıl
2015
Program
Eğitim
Durum
Tamamlandı
Ölçek
7.470m²

Galeri

AMAÇ

Detay Okulları kampüsü, Kadirli ilçe merkezinin batısında ve ilçenin gelişim bölgelerinden biri olan Karacaali Caddesi üzerinde inşa edilmiştir. Yapının tasarlandığı ve uygulandığı dönemde yapı adasının çevresi konut alanı olarak planlanmış olsa da bölgenin henüz yapılaşmamış olması, ana ihtiyaç programının çözümlenmesinin yanında, yapının asıl kullanıcısı olan öğrencilerin güvenliğinin ve kontrolünün sağlanabilmesi gibi önemli tasarım problemlerinin de aynı zamanda ele alınmasını gerektirmiştir. Dolayısıyla yapının kendi içine dönük bir düzende, dışarı ile olan ilişkisinin ise seçici geçirgen bir kurguda biçimlenmesi tasarımın ana ilkesi haline gelmiştir.

Tüm bu gereksinimler göz önünde bulundurulduğunda, geleneksel mimarlık anlayışının gerek iklimsel gerekse de toplumsal ihtiyaçlar zeminindeki deneyimlerinden faydalanmak ve bu çözümleri çevresinden referans almakta zorlanan bu yapının bağlamı olarak ele almak hedeflenmiştir. Dolayısıyla, avlu (hayat), duvar, ışık ve gölge gibi geleneksel tasarım bileşenleri dikkate alınmış ve yapı organizasyonunda bu unsurlar kullanılmıştır. Bu anlamda geçmiş, bugün ve gelecek arasında bir tür köprü görevi de üstlenebilecek olan yapıda birimler arası bağlantının iklimle de ilişkilendirilmiş olan yarı açık bir köprü yardımıyla sağlanmasının tasarımın ana fikrini güçlendireceği düşünülmüştür.

5.136 metrekarelik bir alana yerleşen Detay Okulları kampüsü, 7.470 metrekarelik bir inşaat alanına sahiptir ve bir bodrum kat, bir zemin kat ve dört normal kat olarak tasarlanmıştır. Anaokulu ile ilk ve orta dereceli eğitime yönelik işlevlerin yanı sıra, elli kişilik bir gösteri salonu ile idari birimlerin de yer alacağı yapının tasarımında, eğitim birimleri arasındaki hiyerarşik düzen göz ardı edilmezken aynı zamanda da işlevler arası etkileşimin kopmaması hedeflenmiştir. Proje alanının mevcut geometrik yapısını referans olarak alan yapıda tüm işlevler parselin çeperlerine yerleştirilmiş ve bu sayede avlu (hayat) kurgusu düzenlenebilmiştir. Eğitim avlusu olarak adlandırılan alan, parselin doğu ucunda düzenlenen yarı açık spor alanları ile, parselin batı ucunda ise kampüs girişi ile birlikte işveren tarafından eğitim avlusuna hâkim olması özellikle talep edilen idari blok ile sınırlandırılmıştır. Eğitim avlusunun merkezinde, anaokulu ve ilkokul bölümü ile orta dereceli eğitim birimlerini birbirinden fiziksel olarak ayırması istenilen ancak görsel ve işitsel olarak iletişimi koparmayan yarı açık bir kafeterya ile satış birimi tasarlanmıştır.

Modern bir üslup ile tasarlanan yapıda Bauhaus etkilerinin izleyici tarafından gözlemlenebilmesi gerek renk gerek biçim ve gerekse de malzeme seçimleri açısından özellikle hedeflenmiştir. Yapının güneşin yoğun etkisi altında kalması kaçınılmaz olan ve eğitim birimlerinin yer aldığı güney ve batı yönlerinde alüminyum güneş kırıcılar tasarlanmış ve böylece gün ışığından faydalanırken aynı zamanda güneşin zararlı etkilerinden dersliklerin ve öğrencilerin korunabilmesi hedeflenmiştir. Öte yandan yapının dışarı ile seçici geçirgen iletişimi bir anlamda ikinci cidar olarak da kullanılmak istenen güneş kırıcılar sayesinde sağlanabilmiştir.

İçerdiği alt metni, kurgusu ve geçmişten referans alan tasarım öğeleri ile birlikte bir bütün olarak tasarlanan yapının başta bir eğitim merkezi olabilmesi ve uygulandığı bölgeye bir referans yapı olabilmesi istenmiştir.