Konut


HÜRYAP VİTRİN

Müşteri
Hüryap İnşaat
Mimar
ETMO
Yıl
2020
Program
Konut
Durum
Tamamlandı
Ölçek
3.284 m²

AMAÇ

Yapının tasarım alanı, Adana’ nın Seyhan ilçesinde bulunmakta ve bu bölgenin en eski ve işlek yerleşim alanlarından biri olan Ziyapaşa Bulvarı civarında yer almaktadır. Bilindiği gibi Ziyapaşa Bulvarı ve yakın çevresi 1935 ve 1940 yılları arasında Hermann Jansen tarafından planlanmış ve böylece Cumhuriyet Dönemi modern mimarlık uygulamalarının bir anlamda zemini hazırlanmıştır. Ancak bu yapılar varlığını uzun yıllar sürdürebilmiş olsalar da son yıllarda uygulanmakta olan parsel bazındaki kentsel dönüşüm çalışmaları bu önemli yapılara ait izlerin yitirilmesine sebep olmuştur.

Bu bağlamda, tasarım sürecinde bir yandan konut işlevine ait günümüz gereksinimleri ele alınırken aynı zamanda da tasarım alanının güçlü geçmişi göz önünde bulundurulmuş ve kentsel hafızada yeri olan yapı türlerine atıfta bulunabilmek hedeflenmiştir. Dolayısıyla sözü edilen tüm bu etkenlerin yapının gerek planlama kararlarında gerek malzeme seçiminde ve gerekse de biçimsel organizasyon safhalarında oldukça etkin bir rolü olmuştur.

Yapı toplamda 14 kat olarak tasarlanmıştır. Her katta iki adet ev bulunmaktadır. Kat holleri, merkezinde doğal aydınlatma ve havalandırmaya olanak sağlayan bir galeri boşluğunun yer aldığı bir köprü biçiminde tasarlanmış ve böylece bu iki bağımsız evi birbirine bağlaması hedeflenmiştir. Sade bir üslup çerçevesinde tasarlanan yapıda az sayıda yapı malzemesi kullanılmış, bir evin olması gerektiği gibi sakin ve sıcak olması ve ayrıca kentsel hafızadan yapısal izler taşıyarak yerine ait olabilmesi hedeflenmiştir.