Yarışma


K.T.S.O.

Müşteri
Kayseri Ticaret & Sanayi Odası
Mimar
ETMO
Yıl
2014
Program
Ofis
Durum
Öneri
Ölçek
7.600 m²

Galeri

AMAÇ

Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası alanının konumlandığı bölge, daha önce Kayseri’de başka bir yarışmaya konu olmuş ve kent merkezi olarak kabul edilebilecek Kale İçi’nin yer aldığı bölgenin kuzey doğusunda, Kayseri Havalimanının güneyinde Kocasinan Bulvarı üzerinde yer almaktadır. Kentin diğer kentler ile entegrasyonu açısından Kocasinan Bulvarı önem teşkil etmektedir. Tasarlanması istenilen yapının Kayseri’ye gelecek misafirleri karşılama bakımından ve yarışma şartnamesinde talep edildiği üzere çevresine değer katabilecek nitelikte ve aynı zamanda uygulanabilir olabilmesi hedeflenmiştir.

Modern mimarlık, beraberinde birçok kaygıyı tasarım problemi olarak karşımıza çıkarmaktadır. Yenilikçi malzeme ve cephe arayışları, planlama yaklaşımları, kullanıcı taleplerindeki değişiklikler gibi temel kavramları zaman zaman tekrar ele alarak çözümlemek gerekebilmektedir. Bu anlamda avlu gibi geçmişten gelen mimari deneyimleri barındırabilmesi ve modern arayışlar ile entegre edilebilmesi bu yapının tasarımında ana fikir olmuştur. Ayrıca imar planında, Kocasinan Bulvarı tarafından bırakılması istenilen 30 m’lik çekme mesafesi, avlu ile birbirine dolaylı olarak bağlanan, etkinlik alanını ve açık sergi alanlarını barındıran sosyal bir buluşma noktası olarak tasarlanmış bir meydana dönüştürülmüştür.

Ele alınan bütün bu etkenler doğrultusunda Kayseri Ticaret Odası Hizmet Binası’nın günümüz gereksinimleri karşılayabilecek nitelikte kalıcı, şeffaf ve katılımcı olabilmesi aynı zamanda bölgenin geçmişindeki mimari dilden etkiler taşıyabilmesi hedeflenmiştir.