Yarışma


SİMGE ADANA

Müşteri
AGIAD
Mimar
ETMO, Emrah Mehmet Güllüoğlu, Ayşe Ekici
Yıl
2020
Program
Kentsel Tasarım
Durum
Öneri

Galeri

aMAÇ

Adana’nın ve özele inildiğinde tasarım alanının sahip olduğu mekânsal problemlerin bir çoğu geçmişte var olan bir takım kullanım alışkanlarının yani “kentsel belleğin” çeşitli idari kararlar ile değişime (tahribata) uğramış olmasından kaynaklanmaktadır. Kentsel hafıza sorununun uygun çözümü (geri dönüşümü) ise ‘’yeniden üretim’’ teması ile geçmişten günümüze yok olan ya da yok olmaya başlamış olan, belleğe ait kamusal öğelerin tekrar kente kazandırılmasıdır.