Kültür&Sanat


TUZHAN 1881 GG

Müşteri
Gündoğdu Vakfı
Mimar
ETMO
Yıl
2022
Program
Kültür Yapısı
Durum
Tamamlandı
Ölçek
470 m²

Galeri

AMAÇ

Yapının Tarihçesi

Ulucami Mahallesinde yer alan yapı Ramazanoğulları Beyliği döneminde Halil Bey tarafından selamlık dairesi olarak yaptırılmıştır. Fakat son yüz yıllık süreç içerisinde bölgeye getirilen tuzların burada satışa sunulması sebebiyle halk tarafından Tuz Pazarı olarak anılmaya başlanmıştır. Avlulu bir plan şemasına ait olan yapının zaman içerisinde sadece avlu ve avlunun batısında yer alan mescit ile bu mescide bitişik hamam bölümü ayakta kalabilmiş, selamlık olan bölümleri ise yıkılmıştır. Alanın 1 ve 2 numaralı parsellerinde bulunan dükkanlar Piri Paşa tarafından 1530’ lu yıllarda yapılmış ve 1870’ li yıllarda ise Adana Valisi tarafından tamir edilmiştir. Yapının geriye kalan bölümleri ise 1960’ lı yıllarda inşa edilmiştir. Yapı, Vakıflar Adana Bölge Müdürlüğü tarafından 2011-2013 yılları arasında restore edilerek bugünkü haline getirilmiştir.

Yapının Mevcut Durumu

Tuz Hanı bölgesindeki dükkanların hasarlı durumdaki duvarları rekonstrüksiyon projesine uygun olarak sökülmüş ve orijinal form ve boyutta tuğla kullanılarak yeniden inşa edilmiştir. Bu dükkanların içinde ve dışında horasan sıva uygulaması yapılmıştır. Arasta dükkanların çatısı ahşaptır ve alaturka kiremit ile kaplanmış durumdadır. Yapının sonradan kapatılan pencereleri yeniden açılmış ve çam kereste kullanılarak imal edilmiştir. Konak yapısının yer döşemeleri yonu taşı ile bitirilmiş, tüm duvarlarında ise horasan harç sıva ve boya uygulaması yapılmıştır. Konak çatısı ahşaptır ve alaturka kiremit ile kaplanmış durumdadır. Ayrıca Tuz Hanı bölgesinde bulunan mescit ve hamam duvarlarında yine derzli horasan sıva ve boya uygulanmıştır.

Mekân Kurgusu

Mevcut hali ile 1 numaralı parselde bulunan bağımsız bölüm olarak bilinen alanda küçük ölçekli (8-10 kişilik) bir kafeterya ve bu işlevi desteklemek üzere gerekli olan mutfak ve tuvalet gibi servis birimleri tasarlanmış ve ana giriş kapısı olarak da bu bağımsız bölümün mevcut kapısının kullanılması, 2 numaralı parselde bulunan bağımsız bölümün mevcut kapısının ise herhangi bir müdahalede bulunmadan kapalı tutulması düşünülmüştür. 2 numaralı bağımsız bölümde kütüphane, geçici sergi, çalışma ve dinlenme işlevleri önerilmiştir.

Ara Duvar Üzerindeki Müdahaleler:

Bir kitap kafe olarak yeniden işlevlendirilmesi öngörülen mekânın bütüncül bir şekilde işleyebilmesi ve kullanıcıların tüm işlevlere rahatça ulaşabilmesi bakımından iki mekân arasında bağlantı oluşturulması kararlaştırılmıştır. Bu sebepten ara duvarda yapının mevcut pencere boşluklarına atıfta bulunan kemerli bir geçiş tasarlanmış ve mekânlar arası bağlantının bu sayede gerçekleşebilmesi hedeflenmiştir.

1 numaralı parsel üzerinde bulunan bağımsız bölüm içerisinde organize edilmiş olan mutfak, tuvalet ve bu işlevleri birbirine bağlayan servis koridorunu meydana getirecek olan duvarların uygulamalarında (daha sonra gerçekleşebilecek olan işlev değişiklikleri durumunda) kolaylıkla sökülebilir olması bakımından metal alt konstrüksiyonlu alçıpan uygulaması yapılmıştır. Ayrıca bu bölümün kuzey duvarında mevcutta bulunan kapı ve açıklığına müdahale edilmemiş ancak tuvaletin tefriş edilebilmesi bakımından alçıpan uygulaması ile örtülmüştür. Öte yandan 2 numaralı parsel üzerinde bulunan bağımsız bölümün batı duvarının kuzey ucunda yer alan mevcut kapı ve boşluğu olduğu gibi korunmuş ve herhangi müdahalede bulunulmamıştır.

Tasarıma konu mekânların duvarlarındaki horasan sıva uygulamasının korunmasına öncelik verilmiş ve bu bağlamda kitaplık ve benzeri üniteler duvarlara sabitlenmeyecek biçimde tasarlanmıştır. Ayrıca tasarlanan mekânın sergi, dinleti ve söyleşi gibi dönemsel işlev değişikliklerine cevap verebilmesi bakımından mobilyalar hareketli olabilecek biçimde tasarlanmıştır.