ULUSAL VE YEREL ÖDÜLLER

Roboski Müzesi ve Anma Yeri (tr)
Ulusal Mimari Tasarım Yarışması - Eşdeğer Birincilik

AGIAD Adana Odak Alanlar (tr)
Davetli Ulusal Kentsel Tasarım Yarışması - 1. Ödül

DEGIAD Yaşayan Pamukkale (tr)
Ulusal Kentsel Tasarım Fikir Yarışması - Mansiyon Ödülü

Melikgazi Buluşma Noktası (tr)
Ulusal Fikir Yarışması - Mansiyon Ödülü

Adana Cumhuriyet Mahallesi (tr)
Davetli Kentsel Tasarım Fikir Yarışması - 3. Ödül

YAYINLAR, SÖYLEŞİLER VE MAKALELER

Berhan Abay ile Söyleşi (web) Tasarım, Notalar ve Kelimeler, mimarizm.com, Türkiye, 2021

Görüş yazısı (web), Bir Refleks Olarak Sanat, Bir Araç Olarak Mimarlık, mimarizm.com, Türkiye, 2021

Araştırma (web), A Shift In Architectural Thinking: The Contributions of Charles Jencks To Architectural Theory, academia.edu, 2021

Kayıp üzerine söyleşi (web), Mimarın Kalemi, mimarizm.com, Türkiye, 2021