Mimarlar Odası Adana Şubesi: “Yarışma Mimarlığı Söyleşisi”

ETMO, Mimarlar Odası Adana Şubesi’ nin nin düzenlediği YARIŞMA MİMARLIĞI isimli çevrimiçi söyleşide konuşmacı olarak yer aldı.

Ofis, ulusal ve yerel ölçekteki yarışma tecrübelerini, kolektif üretimin avantajlarını ve kamu yapılarının yarışma yoluyla elde edilmesinin gerek kent ölçeğinde gerekse de ulusal ölçekteki önemi üzerine düşüncelerini Mimarlar Odası Adana Şubesi üyeleri ile paylaştı.

Mimar Damla Özinal’ ın moderatörlüğünü üstlendiği söyleşide ETMO‘ nun yanı sıra, Mimar Emrah Mehmet Güllüoğlu ve ARKİNOM’ da yer aldı.