Ofis


KKTC S&R Birliği Hizmet Binası

Müşteri
KKTC Sigorta & Reasürans Şirketler Birliği
Mimar
ETMO
Yıl
2023
Program
Ofis
Durum
Öneri
Ölçek
1.474 m²

Galeri

AMAÇ

İKİNCİlik Ödülü

“IN-SITU”

Bağlam

KKTC’ nin ve dolayısıyla daha 7. yüzyılda başkent olan Lefkoşa’ nın çok katmanlı tarihsel geçmişi sadece sosyolojik bir çeşitliliği değil mekânsal bir çeşitliliği de içermektedir. Roma döneminden başlayan ve günümüze gelinceye kadar birçok medeniyetin etkisinde kalmış olan söz konusu bu kültürel yapının yerel mimari anlayışı da doğrudan etkilemiş olduğu gerek tarihsel gerekse de son dönem yapılarda açıkça gözlemlenebilmektedir.

Öte yandan, hemen her tarihi kentte olduğu gibi, Lefkoşa ve beraberinde KKTC’ li hafızasında oldukça önemli bir yeri olan tarihsel yapıların kendine özgü, yerel özelliklere sahip oldukları anlaşılabilmektedir. Hem malzeme hem de biçimsel özellikler bakımdan özgünleşen bu yapıları çok katmanlı kültürel çeşitlilik dışında, iklim koşulları gibi bir takım ortak verilerin de etkilediği izlenebilmektedir.

Bu önemli eserler arasından Büyükhan, Aziz Mamas Manastırı ve İkon Müzesi ile Posta Dairesi ve Mahkemeler binası hem arkadlı yapıları hem de taşımakta olduğu geleneksel dokular bakımından dikkat çekicidir. Öte yandan cumbalı formu ile Derviş Paşa Konağı ise hem geleneksel Osmanlı döneminin özelliklerini hem de yerel malzemelerin bir aradalıkları bakımından ilham vericidir.

Bu bağlamda, KKTC Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği Ulusal Mimari Proje Yarışması’na konu olan idari bina yapısının tasarımında, iklim, yerel doku ve kültürel ve tarihi geri plan gibi, bağlamı meydana getiren tüm etkenler dikkate alınmıştır.